Akibat cinta dunia

Alhabib Muhammad SyahabKaum muslimin dan mislimat salah satu dosa yang besar dan selalu mendapat murka dari Allah SWT adalah mereka sangat cinta dengan dunianya, artinya mereka rakus sekali ingin mendapatnya dunia dengan mencari harta sampai melupakan Allah melupakan akhirat atau lupa meraka akan meninggal dunia, dan termasuk orang yang cinta akan dunia nya ialah dia yang bersifat kikir dan pelit.
Siapa orang yang bersifat demikian rupa maka dia berada dalam ancaman yang sangat pedih.

Allah SWT bekata : Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan, Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan ( Huud 15-16 ).

Hamba-hamba Allah yang mulia, renungkanlah ayat-ayat Allah, bacalah lah ayat-ayat Allah SWT, agar kita terjaga dari siksanya, terhindar dari murkanya, Allah SWT juga berkata kepada orang-orang yang cinta dunia :
Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka jahannam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir, Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. ( Al Israa’ 18-19 )

Allah SWT tidak melarang kita mencari harta akan tetapi akhirat yang di utamakan, kita sebagai muslim harus kuat baik dari segi ilmu dunia dan hartanya tapi kita harus lebih kuat lagi dengan ilmu akhiratnya , agar kita tidak tertipu dengan dunia yang fana ini, agar kita bisa gunakan dunia ini untuk ibadah agar harta kita bisa digunakan hanya untuk dijalan Allah dan Rosulnya
.
Allah SWT Menginggatkan kepada kita : Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan dunia sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu ( Al Kahfi 45 )

Allah Juga berkata : Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah- megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.( Al Hadiid 20 )

Allah SWT berkata : Adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya). ( An Naazi’aat 37-39 )
Saudaraku yang mencintai Allah SWT, jangan sampai kita tertipu dengan dunia kita, Nabi Muhammad SAW berkata : Cinta dunia Pangkal dari malapetaka.

Al Imam Syafi’I Ra berkata : Dunia ini Cuma sesaat tapi jadikan sesaat ini hanya untuk beribadah kepada Allah SWT.
Kaum muslimin dan muslimat mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang baik, hamba yang jujur, hamba yang beriman, dan kita berusaha menghindarkan dari dalam diri kita sifat yang tercela seperti sifat cinta dunia. Amin

Sharing is caring!

Leave a Reply