Kemulian ibadah Haji bagi seorang Muslim

Alhabib Muhammad SyahabDengan Nama Allah SWT yang mulia yang telah menciptakan salah satu rukun islam yang kelima yang di ajarkan dan dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, serta limpahan rahmat dan karunia yang tiada terhingga dari Allah SWT yang mana di bulan yang mulia ini memanggil hambanya untuk menunaikan Ibadah Haji, Allah SWT mewajibkan kepada hambanya bagi yang mampu untuk menunaikan ibadah haji yang mulia, Ibadah yang apa bila kita mendapat panggilan dari Allah SWT insyAllah semua dosa kita di ampuni Allah SWT.


Makkah Mukarromah adalah tempat yang penuh dengan keberkahan dan pilihan Allah SWT.
Allah SWT berfirman : Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia,Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. ( Al ‘Imran )

Ibadah Haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima, didalam ibadah haji banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada hambanya, kita patut bersyukur dengan apa-apa yang telah diberikan Allah SWT kepada kita.
Nabi Muhammad SAW berkata : Dari Abu Hurairoh Ra Bahwasannya Nabi Muhammad SAW berkata : Antara ibadah umroh dengan ibadah umroh yang kita lakukan itu semua penghapus dosa, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga.

Seseorang yang melakukan ibadah haji sama dengan jihad, kita selama melakukan ibadah yang mulia ini mendapat pendidikan khusus dari Allah, dilatih kita bagaimana mengendalikan hawa nafsu kita, untuk selalu berlaku sabar dan selalu berkata yang baik.
Diriwayatkan dari Usman bin sulaiman dari neneknya atau ayahnya berkata : Datang seorang laki-laki kepada Rosulullah SAW maka dia berkata : Aku ingin jihad dijalan Allah SWT, Maka berkata Rosulullah SAW Apakah kau ingin aku tunjukkan jihad dijalan Allah SWT yang tanpa peperangan? Maka dia berkata : Iya. Maka Rosululah SAW berkata : Menunaikan Ibadah Haji.

Dari hadist diatas jelas perjalanan Haji jihad buat kita dan merupakan ibadah yang sangat mulia.
Ditanya Baginda Nabi Muhammd SAW : Amalan Apa yang paling mulia ? Rosul Menjawab Iman kepada Allah Dan Rosulnya, kemudian apa ? Beliau menjawab Jihad dijalan Allah. Kemudian Apa ? Beliau menjawab Haji yang mabrur. (Muttafaq ‘alaihi)

Arti mabrur adalah tiada dosa, berarti orang yang hajinya diterima, yang haji nya mabrur dan makbul, ketika pulang kerumahnya masing-masing sudah tidak ada dosa lagi.
Rosulullah SAW berkata : Siapa orang yang pergi Haji Maka dia bisa menjaga lisan dan tidak berbuat yang fasik maka dia pulang seperti bayi yang baru dilahirkan.

Dan salah satu kesempurnaan haji adalah berziarah kemakam Nabi Muhammad SAW, Ya Allah mudahkanlah hamba-hambamu yang sedang melakukan Ibadah Haji selamatkan mereka pergi dan pulang nya, terimalah haji mereka, jadikan haji mereka Mabrur dan Makbul, dan panggilah hamba-hambamu yang belum melakukan ibadah haji, berikan kesempatan untuk mereka YA ALLAH untuk menunaikan Rukun islam yang kelima ini, Engkau yang maha mulia YA ALLAH, Amin ya Robbal ‘Alamin

Sharing is caring!

Leave a Reply