Memperbanyak Istighfar

14baruSalah satu ibadah yang sangat dianjurkan Allah SWT Istighfar, artinya minta ampun kepadanya dari semua dosa baik kecil atau pun besar dengan harapan semua dosa dan kesalahan kita diampunin Allah yang maha kuasa.
Dengan mengakui semua kesalahan kirta kepada yang menciptakn langit dan bumi beserta isinya, memperbanyak Istghfar perintah Allah
Allah SWT berfirman : Dan mohonlah ampunan kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.( Al Muzzammil 20 )

Allah SWT juga berfirman kepada Rosulnya : Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan ( Muhammad 19 )

Dari ayat diatas kita bisa tau perintah dari Allah untuk kita selalu minta ampun kepadanya bukan hanya buat kita tapi buat ummat yang lain nya agar mereka mendapat hidayah dari Allah SWT dan mendapat rahmat.
Sifat orang-orang sholeh selalu beristighfar setiap hari, mereka benar-benar menyerahkan diri mereka kepada Allah SWT, Allah pun mensifatkan hamba-hambanya yang sholeh,
Allah SWT berkata : Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar. ( Az Dzaariyaat 18 ).

Hamba-hamba yang mencintai Allah SWT, Nabi Muhammad SAW yang mulia, beliau seorang nabi yang sangat mencontohkan ketaqwaan kepada Allah, beliau tidak mempunyai dosa sama sekali, akan tetapi walaupun pun demikian rupa ketaqwaan beliau, beliau yang mulia ini setiap hari beristighfar kepada Allah sehari semalam tujuh puluh kali.
Ini contoh yang sangat ulis yang dicontohka oleh Nabi yang mulia Saiduna Muhammad SAW. Ikhwan yang dimuliakan Allah bagaimana dengan kita, kita orang-orang yang penuh dengan dosa dan maksiat, akan tetapi kenapa lisa kita sangat berat mengucapkan istighfar setiap harinya.

Nabi Muhammad SAW berkata : Siapa orang yang melazimkan Istighfar setiap harinya
Allah SWT akan menjadikan setiap ketidak tenangan menjadi tenang, dan Allah akan menmebrikan jalan bagi yang mersa kesempitan, dan Allah SWT akan memberikan rizki yang halal yang tanpa dia duga-duga.( Riwayat Abu Daud, An Nasa’I, Ibnu Majah, dan Hakim )

Nabi Muhammad Juga Berkata : Beruntunglah nanti dihari kiamat seseorang yang mendapatkan catatan kehidupannya terdapat istighfar yang banyak.

Banyak sekali manfaat seseorang memperbanyak Istighfar, Allah Akan selalu memandangnya, dan salah satu yang menyebabkan turunya kasih sayang Allah adalah memperbanyak istighfar kepada Allah, Allah tidak akan mengazab orang yang minta ampun kepadanya.

Allah Berfirman : Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun ( Al Anfaal 23 )

Allah juga berfirman : maka aku katakan kepada mereka: ‘Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai. ( An Nuh 10-12 )

Istighfar dan taubah adalah adalah simpanan kebaikan kita, dan salah satu sebab yang terbesar untuk kita lebih dekat kepada Allah, dan membuka jalan kebaikan didunia dan akhirat, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu dimudahkan beristiqfar kepada Allah, Amin Amin Amin Yaa Robbal “alamin.

Sharing is caring!

Leave a Reply